Basavjämning med singel eller Leca

Arbetsinstruktioner – Basavjämning Design Colour

Innehåll

OBS! För detaljerad information se underlags- och appliceringsguiden.


Förutsättningar

När gammalt underlag tas bort kan behov av basavjämning uppstå. Basavjämning bör användas vid behov av tjockare lager än 15 mm.


Alt. 1. Injekterat singel med Floor 4600 eller Floor 4602

  • Använd tvättad singel, fraktion 16-32 mm, injekterat med Floor 4600/4602 på yta primad med Floor 4716.
  • Armeringsnät behövs inte.

OBS! Detta system lägger till extra vikt till konstruktionen (exempel: 100 kg/m2 vid 50 mm skikttjocklek)

Materialåtgång

  • Singel cirka 10 l ≈18 kg / m² och cm tjocklek.
  • Minimum tjocklek 4 cm, beroende på grovleken hos singeln.
  • Åtgång Floor 4600 cirka 10 kg / m² och tjocklek i cm.


Alt 2. LECA lättklinker blandat med bindemedel

  • Använd LECA lättklinker fraktion 2-6 mm blandat med Floor 4600 alternativt 4602 eller snabbhärdande cement. Blanda Floor 4600/4602/snabbhärdande cement med LECA lättklinker till ett jordfuktigt bruk.

Kritiska punkter

  • Innan basavjämning, avlägsna alla lösa partiklar från golvet.
  • Använd armeringsremsor vid övergångar mellan olika material i underlaget.

OBS! Lokal basavjämning (t.ex hål och lokala områden) kan orsaka en mörkare färgton på golvet under torkprocessen. Denna färgskillnad försvinner när ytan torkat.


< Tillbaka till huvudmenyn: Arbetsinstruktioner