Certifierade Weber Golventreprenörer (CWG)

CWGIngen entreprenör tillåts komma in på din arbetsplats förrän vi har utbildat, testat, granskat och certifierat entreprenören.
När vi erbjuder skräddarsydda golv till våra kunder är slutresultatet avgörande – golven måste alltid hålla exakt den kvalitet som erbjudits med hänsyn till funktion, styrka, hållbarhet, yta etc.

Därför anförtror vi utförandet av våra system endast till våra Certifierade Weber Golventreprenörer. En certifierad golventreprenör har specialutbildats och auktoriserats av Weber. För våra Koncept har vi tagit steget längre med en djupare vidareutbildning för ett fåtal av våra redan certifierade entreprenörer.
Allt arbete utförs i enlighet med Webers kvalitetssäkringssystem.

Alla certifierade Weber-företag tillämpar samma standard, vilket garanterar högkvalitativt och professionellt arbetsutförande.

CWG

Certifierade Weber Golventreprenörer (CWG)
är godkända för att utföra:

  • Kommersiella golv
  • Ljudgolv
  • Marina golv

CWG-K

Certifierade Weber Golventreprenörer med inriktning Koncept (CWG-K)
är förutom ovanstående även godkända att utföra:

  • Weber Industrigolv
  • Weber Komfortgolv
  • Weber Designgolv