Rengöring

Det huvudsakliga syftet med rengöringen är att ta bort eventuella skikt av orenheter eller svaga ytmaterial från underlaget. Rengöringsmetoderna klassificeras vanligtvis som våta och torra metoder. Torra metoder är i regel att föredra framför våta metoder då man undviker att blöta ner underlaget. Vid val av rengöringsmetod är det ofta nödvändigt att experimentera innan en lämplig lösning kan hittas. Ur teknisk synpunkt är det nödvändigt att uppskatta hur den totala ytan ska rengöras och även risken för kontaminering. Andra faktorer som ska beaktas är om metoden kan komma att bryta ner underlaget eller försvaga det. Rengöringsmedel som innehåller starka lösningar som kan absorberas av underlaget är inte önskvärda dels beroende på arbetsmiljön dels beroende på att vidhäftningen mellan ytskiktet och underlaget kan försämras.