Fuktmätningar

Fuktmätningar i Weber avjämningsmassa före ytbeläggning bör göras enligt följande rekommendationer: