Konduktivitet / antistatiska golv

I de flesta industrirelaterade utrymmen ökar efterfrågan på ledande eller antistatiska golv markant, då dessa golv ska förhindra elektriska belastningar när man tillverkar eller använder känsliga elektroniska verktyg eller produkter. Elektriska laster kan störa eller t.o.m. skada produkter under tillverkningsprocessen eller hanteringen.
Kraven specificeras i DIN EN 1504-2 och är uppdelade i två klasser:

Klass 1:    >104 O to < 106 O Sprängmedel
Klass 2:    >106 O to < 108 O Explosionsfarliga ämnen

Kraven för skydd av elektronisk utrustning från statisk elektricitet beskrivs i DIN EN 61340-5-1
Allt cementmaterial har en konduktivitet beroende på vätskeinnehållet i omgivningen och i underlaget.

Testrapporter

Testrapporter för de cementbaserade produkterna i weberfloor 4600-serien

weberfloor 4610Testrapport
weberfloor 4610Komprimerad och Flexuralhållfasthet
weber floor 4610Vattenångspermeabilitet
weberfloor 4610Kloridinträngning
weberfloor 4610Termisk Expansion
weberfloor 4610Ledningsförmåga
weberfloor 4610Brandskydd
weberfloor 4610Resistans mot olja och avisning, salt
weberfloor 4630Testrapport
weberfloor 4630Komprimerad och Flexuralhållfasthet
weberfloor 4630Resistans mot olja och avisning, salt
weberfloor 4630Termisk Expansion
weberfloor 4630Ledningsförmåga
weberfloor 4630Brandskydd