quality-checker

Felsökning färdigt ytskikt

Vad är orsaken?Åtgärder
Bom mot underlaget

 • Orenheter i underlaget
 • Otillräcklig primning
 • Underlaget har en för låg ythållfasthet

 1. Avlägsna lösa skikt
 2. Ny primning och applicering

Bom runt sprickor

 • Sprickor inträffar och bom runt sprickbildningen sker
 • Krympsprickor
 • Bom i underlag
 • Olika konstruktionsrörelser

 1. Sök efter det upplösta området
 2. Borra ett hål 4 mm i diameter
 3. Blås in luft i hålet för att rengöra
 4. Om ingen luft kommer in, borra då ett nytt hål
 5. Injicera injektionsharts med insprutningspump
 6. Spruta in igen efter 1 timme

Svag yta

 • Separation – överskottsvatten
 • Absorberande underlag
 • För kallt
 • För tjocka skikt

 1. Slipning
 2. Primning
 3. I värsta fall måste avjämningsmassan avlägsnas

Tidiga sprickor

 • Vatten har avdunsat för snabbt
 • Värmestrålning
 • Drag
 • Absorberande undergolv – otillräcklig primning

Inte nödvändig om ingen bom finns (se ovan)

Early cracks
Krympsprickor

 • Separation – överskottsvatten
 • För tjockt avjämningsskikt
 • För svagt underlag
 • Rörelser i underlaget

Beror på produkt och ytbehandling

Shrinkage cracks
Små hål “nålstick”

 • Otillräcklig primning – luftbubblor

 1. Slipning
 2. Finspackling
 3. Applicering av slutskikt, färg eller epoxiharts

Pinholes