Ytmaterial

Ytmaterial de material som används för att täcka eller belägga ytan av den avjämnade golvytan. Ytmaterial kan vara olika beroende på behoven och kraven för det specifika golvet och dess användning. Det kan inkludera material som keramiska plattor, trägolv, laminat, vinyl, eller textilbeläggningar som mattor eller heltäckningsmattor. Valet av ytmaterial påverkas av faktorer som estetik, hållbarhet, underhållskrav och budget.