parkeringsgarage

Skydd och renovering av parkeringsgarage!

Under de senaste 50 åren har mängden bilparkeringar i alla städer i Europa ökat år för år.

Livslängden hos dessa konstruktioner kalkylerades till 25 – 30 år eller mer. Ytskydd före 70 och 80 -talen var nästan okänt. Sedan de första skadorna uppstod, har ytskydd blivit en viktig fråga.

Weber har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av skyddssystem för bilparkeringar, vilket skapar högt förtroende gentemot våra kunder i parkeringsindustrin.

Överplan
Det översta planet i en bilparkering är exponerad för väderförhållanden året runt…

Läs mer >

Mellanliggande plan
Delvis exponerat för året runt-väder med öppna sidor och väggar.

Läs mer >

Källarplan
Ej exponerat mot väder, men i direktkontakt med grundvatten.

Läs mer >

Ramper
Bilars bromsande och accelererande orsakar den största nötningen på rampstrukturer.

Läs mer >