fukt

Weber Fuktguide

Weber Fuktguide tar upp kritiska aspekter i samband med fukt i golvmaterial, med tyngdpunkt på användning av golvavjämning. Det huvudsakliga ändamålet med denna guide är att förklara och belysa sådana aspekter som rör fukt, och den riktiga utformningen av golvkonstruktioner som grundas på avjämningsmaterial, även i kombination med underliggande betong. I guiden diskuteras och kommenteras även andra viktiga aspekter, som när golvytbeläggningar kan läggas, testmetoder m.m.