Kvalitetskontroll från råmaterial till färdigt golv

  • Okulärbesiktning
  • Materialförbrukning
  • Dragprovning
  • Vidhäftning
  • Rullningsprov
  • Relativ fuktighet
  • Ljudmätning
  • Emissionsmätning

kvalitetskontroll

Läs mer om kvalitetssäkring och kvalitetssäkringsdokument