header-underlag

Weber Underlagsguide – Steg 1

Syftet med Weber Underlagsguide är att förse både professionella golvläggare och nybörjare med ett användbart verktyg i arbetet med att bedöma underlag, utföra rätt förberedelsearbete och välja rätt produkt och rätt system. Detta görs för att säkerställa ett riktigt slutresultat i enlighet med förväntad kvalitet, både när det gäller ekonomi och hållbarhet.

OBS! även om denna Underlagsguide är relativt omfattande bör du alltid kontakta Weber innan du påbörjar något avjämningsarbete eller förberedelsearbete för detta.