Vattenburen golvvärme

Följande konstruktion kan användas i såväl torra utrymmen som våtutrymmen inomhus. I våtutrymmen ska tätskikt placeras på avjämningsmassan.

Konstruktionsbeskrivning

2_5_2

1. weberfloor 120 Reno DR, weberfloor 140 Nova, Rekommendabel tjocklek är min. 15 mm ovan rörhjässa (di=12) för god värmespridning eller tillverkarens anvisningar (Dock alltid minst 10 mm över rörhjässa för den tekniska funktionen).
2. Värmerör gjuts in i avjämningsmassan. Värmerören får inte vara påslagna med mer än omgivande temperatur från 2 dygn före till 7 dygn efter applicering av avjämningsmassan. Därefter kan temperaturen höjas med fem grader varje vecka fram till driftstemperatur uppnås.
3. Armeringsnät, weberfloor stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät #5 s150
4. Fast bäranade underlag, ex. Betongunderlag, weberfloor 450 Light eller isolering.

Värmerör:

  • Värmerören kan appliceras på flertalet olika sätt på underlaget. Vanligt förekommande lösningar är att de najas fast i en underliggande stålarmeringsmatta, att det finns färdiga skenor som de fästs i eller att underlaget är speciellt anpassat till värmerören och att värmerören ligger försänkta i underlaget. Tänk på att följa leverantörens anvisningar för applicering av golvvärmerören.