header-ytbelaggning

Weber ytbeläggningsguide – Steg 3

Denna ytbeläggningsguide beskriver olika golvmaterial från parkett till mattor och keramiska plattor, deras appliceringskrav och vilka kritiska punkter man ska vara uppmärksam på vid de olika materialen. Guiden ger både professionella golvläggare och nybörjare ett användbart verktyg för att avgöra vilken typ av ytbeläggning som bäst passar era behov.
För hartsbaserade ytbeläggningar, tex. färger, impregneringar och förseglingar ger guiden även en djupgående beskrivning av material, blandningsproportioner och appliceringsinstruktioner.
Dessutom beskriver guiden mekaniska, termiska och kemiska belastningar och resistenser så väl som konduktiva egenskaper.

OBS! Läs alltid igenom detta kapitel innan påbörjad appliceringsarbete av ytmaterial.