header-miljo-3

Miljö och hållbarhet

I alla Webers golvprodukter och system har stora insatser gjorts för att säkerställa rätt egenskaper hos produkten och att alla produkter är kompatibla med varandra. Vi har fokuserat på uttorkningsegenskaper och emissioner eftersom dessa är de två viktigaste faktorena som påverkar inomhusmiljön i byggnaden.

Vår avsikt med detta avsnitt är att du ska hitta relevant information som behandlar miljöfrågor både när det gäller appliceringsfasen och den färdiga byggnaden.