Elburen golvvärme

Konstruktionsbeskrivning

2_5_1

1. weberfloor 120 Reno DR eller weberfloor 644 Värmegolvspackel DR, i våtrum min. 5 mm över värmekabel.
2. Värmekabel
3. Eventuellt  armeringsnät
4. Avjämnat underlag

Underlag:

  • Underlaget måste vara jämnt och väl rengjort. Prima med weberfloor 4716 Primer, utspädd med vatten (spädning av primer görs beroende på underlag).

Armeringsnät:

  • Armeringsnätet läggs ut direkt på underlaget. Vid behov kan nätet fästas mot underlaget med limpistol. På underlag av spånskivor kan nätet även fästas med häftpistol. Se till att nätet ligger plant mot underlaget.

Värmekabel:

  • Installera värmekabeln enligt tillverkarens anvisningar. Kabeln måste fästas noggrant för att undvika att den flyter upp i avjämningsmassan. Kabeln får inte läggas omlott eller under fast inredning som t ex WC-stol. Lägg kabeln med 20 cm avstånd till golvbrunn, så att avjämningsmassan kan läggas med fall ner mot golvbrunnens fläns.

Avjämning:

  • weberfloor 120 Reno DR och weberfloor 644 Värmegolvspackel DR kan läggas i skikttjocklek 4-50 mm.
  • Om underlaget är spånskivor monterade på bjälkar med c-avstånd på max 600 mm mellan bjälkarna enligt kapitel ska golvkonstruktionen beläggas med minst 15 mm avjämningsmassa.

OBS! ett tätskikt skall placeras ovan avjämningsmassan i våtrum.

Ytbeläggning:

weberfloor 120 och weberfloor 644 är beläggningsbara efter 1-3 dygn, enligt respektive produktdatablad.