planning-drawing-200

Kvalitetssäkring av läggningsarbete

Som vid all produktion är det viktigt att både de som förskriver och de som använder material, system eller koncept har lämpliga kunskaper och erfarenheter. De grundläggande kraven för ett lyckat resultat är att föreskrivare och användare har fått rätt utbildning. Weber rekommenderar att alltid använda Certifierade Weber Golventreprenörer.

De viktigaste inspektionspunkterna visas nedan:

Förberedande arbete

  • Mätning av avjämningskrav innan påbörjad läggning
  • Bedömning av golvtolerans
  • Rengöring och inspektion av underlagets ythållfasthet, sprickor och fogar
  • Inspektion av fukt i underlaget innan avjämning.

Läggningsarbete

  • Inspektion av underlagets temperatur innan primning.
  • Inspektion av rumstemperatur vid applicering och fortsatta uttorkningsförhållanden.
  • Inspektion av avjämningsmaterialets konsistens (utflyt) under läggning.

Efterinspektion

  • Inspektion av ytdraghållfasthet för avjämningsmaterial och vidhäftning till underlaget.
  • Inspektion av vågbildningar och ojämnheter efter läggning.
  • Inspektion av fukt i avjämningsmaterial innan applicering av ytbeläggning.

För rapporter att fylla i, se Weber CWG Kvalitetssäkringssystem