Weber Kvalitetssäkringssystem

Följande dokument är de huvudsakliga kvalitetssäkringsdokumenten som används av Certifierade Weber Golventreprenörer.

Dessa dokument säkerställer att byggnadsplatsen är fullständigt dokumenterad och hjälper oss och den Certifierade Weber Golventreprenören att öka vår kvalitet hos produkterna och i appliceringen. I fall där något oväntat fortfarande går fel hjälper dessa dokument oss att snabbare hitta misstaget samt att vidta nödvändiga åtgärder.

OBS! För vissa koncept och avancerade system finns speciella kvalitetssäkringsdokument som ej är uppräknade här. Se Weber golvkoncept.