Livscykelperspektiv

Råmaterial / produktion

För alla våra kunder är det viktigt att produkten, i ett kvalitetsperspektiv, har vissa egenskaper som garanterar dess duglighet. Dessa egenskaper bör vara stabila och inte variera, t.ex. beroende på när tillverkningen ägde rum. För att kunna säkerställa detta har Weber infört SPC – Statistic Process Control på alla våra golvfabriker. SPC är en avancerad, databaserad mjukvara som kombinerar kontrolldiagram och komplexa kapacitetsuträkningar. Med SPC kan våra produktionsanställda säkerställa och styra tillverkningsprocessen på ett tillförlitligt sätt. Med andra ord, ett redskap för en jämn produktkvalitet. Genom att utföra miljörevision på varje anläggning har vi kartlagt våra viktigaste miljöaspekter.

Livscykelperspektiv

Konstruktionsaspekter

Under fyrtio år har vi arbetat för att åstadkomma bättre arbetsförhållanden på byggarbetsplatser genom ergonomiska lösningar som minskar belastning på knä och rygg. Varför bära upp säckat material flera våningar när en pump kan utföra jobbet? Direktleverans av färdigblandade golvmassor till arbetsplatsen garanterar att exakt rätt mängd levereras och att inget spill uppstår.

Användaraspekter

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om hur våra produkter fungerar i samverkan med andra material. Tillsammans med ett omfattande program för kvalitetssäkring betyder detta att vi kan garantera att våra lösningar kommer att åstadkomma en god inomhusmiljö. Våra avancerade lösningar för stegljudsisolering och värmeolv ökar attraktionen av att använda våra golv.

Rivning

Eftersom våra produkter är mineralbaserade kan de återvinnas i byggprocessen, exempelvis är inte nödvändigt att separera våra cementbaserade produkter från den underliggande betongen innan det återvinns. Avfalsdeponering av våra produkter innefattar inga miljörisker.