header-primning

Primning – Introduktion

Primning måste utföras efter rengöring och förbehandling av underlaget, och före avjämningsarbetet. Funktionen hos primern är att binda dammpartiklar, förbättra vidhäftningen till undergolvet, att förhindra att luftbubblor uppstår i avjämningsmassan, att täta underlagets överyta för att hindra att vatten absorberas vid basen alltför snabbt av den nylagda avjämningsmassan och för att förhindra avvattning innan härdning.

För primning finns en akrylbaserad primer tillgänglig.