typ-av-underlag-golvnavigator

Typ av underlag

Vilken typ av underlag som finns och underlagets skick är tillsammans med val av golvbeläggning och de belastningar som golvet kommer att utsättas för avgörande för vilka åtgärder som kan behövas för att skapa en bra golvlösning.

Ibland kan flera olika skikt finnas och det kräver extra vaksamhet vid val av åtgärder för att färdigställa ditt golv. En del underlag kräver endast primning för att sedan kunna avjämnas i tunna skikt medan andra kan kräva omfattande åtgärder. Här på Webers underlagsguide hittar du information om de flesta underlag som kan finnas i våra byggnader.