header-visuellt-intryck

Skapa ett visuellt intryck

Med Webers Designgolv har du möjlighet att välja färg och kombinera olika sågade mönster. Nedan visas några exempel.

Klicka på proverna för mer information


Matta golvytor