header-miljo-1

Ansvar för naturen som förser oss med det material som vi använder för byggnation

Byggmaterial är vår affärsverksamhet. Som ett globalt företag tar vi ansvar för naturen som förser oss med det material vi använder för byggnation. Tydligt definierade miljöprinciper garanterar en långsiktig utveckling av företaget.

För Weber är emissioner en högprioriterad miljöfaktor. Därför investerar vi i olika sätt att minska dammutsläppen. Framtida energianvändning är en annan viktig fråga, särskilt vid tillverkningsenheter för våra lättviktiga ballastmaterial, där en hel del energi används.

Weber är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Genom att arbeta systematiskt med ISO 14001 kan mätbara miljömål etableras och utvärderas.