Akrylfärg (Plastfärg)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Akrylbaserad vattenlöslig plastfärg blir allt mer vanlig, bland annat av miljöorsaker. Ytan är ofta halvmatt eller matt, och färglagret är mjukare än alkydfärgen. Skikttjockleken är ungefär 200 µm.


Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen vid underlaget. Den är ofta överskattad.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt. 1: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
    Alt. 2: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med slipblock av stål.
  2. Dammsugning.