Blästring – Torr rengöring

Blästring innefattar att projicera stålsand på golvet med hjälp av ett roterande centrifughjul, efter vilket stålsanden och alla lösgjorda delar på golvets ytlager sugs upp med en dammsugare. De lösgjorda partiklarna avskiljs från stålsanden så att den kan återanvändas. Av de torreningsmetoder som är tillgängliga på marknaden, anses blästring vara den bästa. Den rengör fullständigt och relativt varsamt på samma gång, då nivåerna av strukturburet ljud och genererat damm är relativt små. Storleken av stålkulorna kan justeras till en viss grad till underlaget som skall rengöras.

Metoden är bra för bräckliga material, såsom betong, epoxyfärg och liknande.

Metoden fungerar inte lika bra på mjuka, klibbiga beläggningar, såsom mattrester eller vidhäftande asfaltfilt.

Vid fall av beläggningar som mjuknar vid hög temperatur (t.ex. bituminös), är det bättre att blästra ytan flera gånger än att stå och blästra igenom på samma ställe. Annars finns risk att det avlägsnade materialet klibbar ihop.