Mobilia Parkeringshus, Malmö Sverige

Ett nytt parkeringshus för möjligheter att utveckla parkeringsytorna i Mobilias inre för andra funktioner.

Den 7 april 2011 invigdes det nya parkeringshuset till Mobilia Shopping Centre i Malmö. Parkeringshuset har uppförts på den södra Mobilia-parkeringens östra del. I byggnadens bottenvåning finns lokaler för handel.

P-hus med 375 parkeringsplatser

Det nya parkeringshuset har ritats av Jais Nielsen White Arkitekter AB och ansvarig byggherre är Atrium Ljungbergs AB.

Parkeringshuset har en ytskikt av gjutasfalt. Avjämningsmassan weber.floor 4360 base flow rapid applicerades på befintligt betongunderlag om ca 60 mm. På weber.floor 4360 har sedan lagts Broprimer DAB, Beta matta och till sist gjutasfalt.

Fakta

 • Objekt: Parkeringshus Mobilia i Malmö
 • Adress, ort: Per Albin Hanssons väg, Malmö
 • Byggår: 2010 – 2011
 • Byggherre: Mobilia Shopping Centre AB, c/o Atrium Ljungbergs AB
 • Arkitekt: Jais Nielsen White Arkitekter AB
 • Konstruktör: Tyréns AB
 • Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
 • Underentreprenör: Grönlunds Golvsystem AB
 • Objektsstorlek: Totalt ca 6000 kvm, varav weber.floor 4360 har lagts på ca 3000 kvm. Åtgång: weber.floor 4360 är ca 300 ton.
 • Konstruktion: Betongbjälklag
 • Ytskikt: Gjutasfalt. weber.floor 4360 har använts på våning 3 och 4 som underlag till gjutasfalt.