Parkeringshus Mainz Tyskland

  • byggt 1999
  • storlek cirka 10 000 kvadratmeter
  • toppnivå – spricköverbryggningssystem
  • ramper – härdplastbaserat system