Parkeringshus Berlin Tyskland

  • byggt 1999
  • storlek cirka 24 000 kvadratmeter
  • Mellanliggande nivå – spricköverbryggningssystem
  • ramper – härdplastbaserat system
  • källarnivå – cementbaserat system