Betong med cementbaserad avjämningsmassa

Webers avjämningsmassor uppfyller funktionskriterier som specificerats beträffande vidhäftning och rullande stolhjulsbelastning när detta tillämpas på alla typer av betong (normal och högpresterande). Vid fall av nygjuten betong bör avjämningsmassan inte appliceras tidigare än 28 dagar efter gjutning för att medge krympning av betongen. Appliceringen av avjämningsmassan ökar fukthalten i betongens yta, men normalt är effekten endast marginell längre ned vid mätpunkten för betongens RF.

Normalbetong med avjämning

En cementbaserat avjämningsmassa bör appliceras tidigast när betongen når ett RF på< 95% mätt vid motsvarande mätdjup. Om betongkonstruktionen ska täckas med ett ångtätt ytmaterial såsom PVC, krävs en RF på 85%. Beträffande total torkningstid, är det då bättre att applicera avjämningsmassan tidigt eller sent i processen för att färdigställa bjälklaget? Vanligen rekommenderas att betongbjälklaget bör får torka så länge som möjligt innan avjämningsmassan aplliceras. Abrahamsson A and Tammo K, LTH 2003 har emellertid undersökt uttorkningstiden med provkroppar med en betongtjocklek på 120 mm med olika vatten-/cementförhållanden och med en 10 mm täckning med avjämningsmassa. Deras resultat indikerar att det vid tunna avjämningsskikt gör relativt liten skillnad för torkning av bjälklaget om avjämningsmassan appliceras vid ett tidigt eller sent skede. En förklaring till detta resultat kan vara att avjämningen i undersökningen var relativ tunn, 10 mm och därför inte påverkade det totala torkförloppet mer än marginellt.

Högpresterande betong med avjämning

För högpresterande betong med ett vatten/cementförhållande på 0,35 verkar avjämningsmassan inte ha någon betydelse för betongens uttorkning, enligt Abrahamssons och Tammos undersökning; troligtvis var betongen så tät att fukten inte kunde tränga ner längre än till översta ytskiktet.

Kombinationen av högpresterande betong med tidig applicering av avjämningsmassa är en optimal kombination. Metoden eliminerar behovet av fullständig torkning och avjämningsmassan skyddar mot alkalisk nedbrytning av lim och golvmaterial (Alexandersson, LTH 2004).