Princip

CM-testaren fungerar enligt karbidmetoden som uttnyttjar det faktum att kalciumkarbid sönderdelas vid kontakt med fukt. Vid denna reaktion bildas acetylengas, vilket orsakar en höjning av trycket i stålcylindern. Från det uppmätta trycket och provdels massa och det avlästa trycket från stålsylinderns manometer tas fuktkvoten fram ur en tabell.

Provtagning

 • Ett representativt prov från produkten tas för provning.
 • Detta bör täcka hela tjockleken hos golvmaterialet (avjämning/bruk).
 • För kalciumsulfatbaserad avjämning som ska beläggas med parkettgolv skall provet tas från de nedre halvan (botten till mitten) av avjämningen/bruket.
 • Före fyllnad av ståltuben måste materialet krossas och malas lätt i en mortel. Större delar av mineralballast bör avlägsnas.

Provning

 1. Materialet vägs med en handvåg och fylls i CM-tryckcylindern.
  • För golvmaterial baserade på kalciumsulfat används 100 g.
  • För andra golvmaterial, dvs. cementbaserade, magnesit, beror vikten på provet av vatteninnehållet.
  • För torrare prover böhövs större provmängd. Vid upp till 3% fuktinnehåll behövs 50 g material, och upp till 15% fuktinnehåll behöver 10 g.
 2. Det vägda provet placeras i CM-cylindern, varpå stålkulorna läggs i cylindern. En ampull med kalciumkarbid skjuts sedan försiktigt in i cylindern, varefter cylindern stängs med manometerhuvudet. Skaka cylindern kraftigt så att ampullen spräcks. Genom kraftiga rörelser fram och tillbaka och cirkulerande rörelser krossas provet fullständigt i CM-cylindern. Var försiktig så att provet inte rör manometern. Varaktighet: 2 minuter.
 3. 5 minuter efter att CM-anordningen har stängts, skall provet skakas enligt ovan under ytterligare en minut.
 4. 10 minuter efter att CM-anordningen har stängts, skall provet skakas igen kort, ca 10 sekunder, varefter det resulterande värdet avläses.

Vatteninnehållet kan tas från omvandlingsdiagrammet i %, se nedan.

OBS! På kalciumsulfatbaserade golvprodukter, efter 10 minuter, kan det bli vidare ökning av trycket. Ignorera det, eftersom det betyder kemiskt bundet vatten har börjat reagera med kalciumbarbiden.
Om det avlästa trycket är större än 1,5 bar, skall ett mindre prov användas.

Maximal fuktighet i Weber golvprodukter för ytbeläggning

Typer av ytbeläggningCementbaserad
avjämning
Kalciumsulfatbaserad
avjämning
Ouppvärmda Golv
Floor 4150/4310/4360
– Keramiska plattor, matta, PVC3,5%0,5%
– Parkett, laminat3,0%0,5%
Uppvärmda Golv
Floor 4150/4310/4360
– Keramiska plattor, matta, PVC3,3%0,3%
– Parkett, laminat2,8%0,3%
Självtorkande produkter
Golv 4160/4320/4360Plattor efter 1 dag
PVC / Tätskikt eller andra mattor efter 3 dagar

Kritiska punkter

Även om provet är praktiskt och kan utföras direkt på byggnadsplatsen, existerar några kritiska punkter:

 • Representativ provtagning
 • Temperatur under förberedning och provning (undvik kalla temperaturer < 5 °C på grund av kondensrisken)
 • Krossnings- och malningsgrad (inte för fin, på grund av temperatureffekt)
 • Temperatur på byggplatsen som kan påverka mätningen.

Dock, är metoden ofta använd på byggplatser och ger tillförlitliga resultat.

Omvandlingstabell (gastryck – vatteninnehåll)

Table Gas Pressure