Utflytstest

Följande bildserie visar utförandet av utflytstestet från fyllning av ringen med avjämningsmassa till borttagning av ringen och mätning av flytförmågan.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.