Industri

Efterbehandling av industrigolv

OBS! För industrigolv finns det skilda efterbehandlingar att tillgå.

Valet av efterbehandlingssystem bestäms vanligen av tekniska parametrar, t.ex. kemisk exponering, tålighet mot nötning, underhåll och rengöringskrav etc. Dessutom påverkar det estetiska och visuella intrycket valet av efterbehandlingssystem. För mer detaljerad information, se Ytbeläggningsguide.