Efterbehandling av designgolv

OBS! för weber designgolv finns det skilda efterbehandlingar att tillgå.

Valet av efterbehandlingssystem bestäms vanligen av det visuella intrycket och estetiken, dock inverkar även tekniska parametrar, t.ex. tålighet mot nötning, underhåll och rengöringskrav etc. För mer, detaljerad information se Designgolvskonceptet.