Avstängare

Avstängare delas in i områdena Kommersiell, Industri och Designgolv.

Avstängare för kommersiella appliceringar

OBS! det är inte möjligt ur en ren praktisk synpunkt att lägga alla ytstorlekar!

För att nå optimal framgång och få totalekonomisk utgång bör man beakta golvets geometri så som väggar och dörröppningar, välja golvbeläggning osv.

OBS! använd alltid avstängare från Webers kompletta utbud av självhäftande avstängarlister. Observera även att avstängare måste limmas i en redan primad yta.

Stora ytor som ska avjämnas med Webers cementbaserade avjämningsmaterial ska delas av i sektioner som är ca 6-15 meter breda. Den valda bredden beror bland annat på den tillgängliga maskinutrustningens kapacitet och avjämningsmassans tjocklek. Dörröppningar är lämpliga avstängare i lägenheter och kontor.

Avstängare för industriapplikationer

OBS! det är inte praktiskt möjligt att lägga stora ytor utan sektionsindelning.

För att nå optimal framgång och totalekonomi bör man beakta geometrin hos golvytan så som väggar och dörröppningar, fasta pelare och kolumner, vattenuttag och avlopp, valda golvskikt etc.

OBS! använd alltid avstängare från Webers kompletta program av självhäftande avstängarlister! Notera också att avstängare måste limmas på en redan primad yta.

OBS! markera alltid en rak linje på underlaget innan du klistrar fast avstängarlisten!

Stora ytor som ska avjämnas med Webers cementbaserade avjämningsmaterial ska delas upp i sektioner om ca 6-15 m bredd.

OBS! vid läggning av Floor 4630 bör applikationsytan delas in i sektioner om 5-8 meter.

Den valda bredden beror på följande:

  • Kapaciteten hos de tillgängliga maskinerna.
  • Nödvändig tjocklek för bruket.
  • Justering till existerande fogar i betongunderlaget.
  • Pelar- och kolumnaxlar.
  • Dörröppningar.

Avstängare till nollpunkten

Zero PointWebers industriella avjämningsmassa bör appliceras till en minimumtjocklek på 5 mm. Om aktuella förutsättningar inte medger detta, måste underlaget fräsas ner för att få ett avjämningsskikt på minst 5 mm.

Avstängare för Designgolv

Instruktionerna för uppsättning av avstängare är i princip samma för designgolv som för vanliga industrigolv! Beakta dock estetiska aspekter.