Isolerande skikt – stegljud och/eller värme

Innehåll:Allmänt

När man talar om isolering av golv pratar man vanligen om ljudisolerande skivor av EPS eller mineralull. Nya lösningar för att t.ex. minska tjockleken i golvkonstruktioner har utvecklats eftersom byggbranschen fokuserar alltmer på renovering. En ny form av isolering som uppfyller dessa krav är ljudisolerande mattor som beskrivs nedan.Ljudisolerande mattor

En ljudisolerande matta, tex. Floor 4950, är en tunn stegljudsisolerande matta, som levereras i rulle, med en självhäftande längdsgående fläns efter mattans ena sida.

  • Det vanligaste sättet är att rulla ut mattan i rader längs rummet innan den andra rullen fästs på den självhäftande delen på den första raden som rullades ut.
  • Våderna ska överlappas så att även den tjockare delen av mattorna, “filten”, överlappas något.
  • Fortsätt appliceringen på samma sätt för att täcka hela golvet och försäkra dig om att mattan viks upp längs väggar och vertikala konstruktioner.
  • Kontrollera att överlappningen är ordentligt förseglad, om inte, använd Weber självhäftande fogtejp.


Ljudisolerande skivor

Den vanligaste formen av ljudisoleringsskivor görs av EPS Expanderad Polystyren eller mineralull.

Förberedelser:

  • Alla ojämnheter på de underliggande ytan behöver jämnas ut innan skivorna läggs ut och alla eventuella orenheter, t. ex. spackel eller betongrester, måste avlägsnas.
  • Alla rör som har lagts på golvet kräver att ett uppfyllnadsskikt läggs upp till översta kanten på röret och/eller dess beslag. Det här uppfyllnadsskiktet kan göras antingen genom att skivorna skärs till rätt storlek och att fyllnadsmaterial används t. ex. Leca eller genom användning av tjockläggningsmassor t. ex. Floor 4360.

Applicering:
Stegljudsisolerande skivor ska läggas utan mellanrum. Om stegljudsisolering ska kombineras med termiskt isolering ska normalt stegljudskyddet läggas under den termiska isoleringen. Ett undantag är när isoleringen läggs och det finns befintliga rör i golvhöjd, se ovan. Kontrollera att skivorna läggs i sicksack när flera lager läggs.Anslutning till väggar och rörgenomföringar

På alla vertikala byggkomponenter och rörgenomföringar måste kantlist Floor 4960 av minst 8 mm installeras. Rörgenomföringar hanteras så som illustrerat nedan med Floor 4960 alternativt med ett polystyrenrör. Täta alla genomföringar noggrant och täck med självhäftande tejp. Det är ytterst viktigt att tätningen är rätt utförd så att läckor inte uppstår mellan avjämningen och fasta konstruktioner då detta skadar ljudisoleringen. Om kantlist med plastprofil används ska denna fästas på vägen och plastprofilen ska vikas ut mot golvet. Geotextil Floor 4940 ska sedan fästas på plastprofilen mot väggens kant. Detta gör att skarven täcks och de isolerande kantlisterna kan verka så effektivt som möjligt.

Det är viktigt att tätningen är korrekt för att säkra att läckor inte uppstår mellan fasta ytor och avjämningsmassan där ljudbryggor kan uppstå.

Ljudisolerande lösningar
Ljudisolerande lösningar
Kantlister vid väggen
Kantlister vid väggen
Mjuka kantlister vid rörgenomföringar
Mjuka kantlister vid rörgenomföringar

När ljudisolerande skivor används finns det två sätt att säkra att tätningen är korrekt utförd för att undvika läckor mellan avjämningsmassan och den fasta konstruktionen som kan medföra ljudbryggor.

Den enklaste metoden är att lägga ut ett flytande skikt efter att skivorna har lagts. Det är det bästa alternativet när man jobbar med stora ytor. För vidare information, se Flytande golv.

En annan möjlighet är att alla fogar mellan ljudisolerande skivor och mellan skivor och väggar förseglas ordentligt med Weber tejp.

OBS! Man kan endast använda tejp på isoleringsmaterial vars fysiska och ljudisolerande egenskaper inte skadas av fukt. Om du är osäker rekommenderar vi att ett flytande golv installeras som förhindrar all långvarig fuktexponering.