Primning för Kommersiellt bruk, cementbaserad

När cementbaserad golvavjämning används sker primning av underlaget enligt följande:

OBS! Kontrollera alltid produktdatabladen för att säkerställa att det existerande underlaget uppfyller kraven på draghållfasthet. Om så inte är fallet, läs informationen i avsnittet Svaga underlag.

Underlag weberfloor 4716¹ Epoxiprimer²Kommentarer
1:a Lagret2:a Lagret
1: Blandningsproportionerna anges i formen: primer till vatten (t. ex. 1:3 en del primer till tre delar vatten).
2: Blanda enligt produktbladens instruktioner och sprid ut tvättad och torkad kvartssand, kornfraktion 0,8-1,2 mm.
Bruk av betong & cement
Ny betong1:3--Använd en mjuk borste eller gummiskrapa för applicering.
Gammal betong1:51:3-
Bruk*1:3--
*Bruk inkluderar finputs och avjämningsmassor
Lättviktsmaterial
Lättviktsbruk*1:3-Använd en sprayflaska eller luftbaserad sprayutrustning.
LECA1:3-Använd en sprayflaska eller luftbaserad sprayutrustning.
Gasbetong1:3-Använd en sprayflaska eller luftbaserad sprayutrustning.
Vattenavisande Gasbetong primas med endast ett lager, medan högabsorberande Gasbetong kräver primning i två skikt.
*Lättviktsbruk inkluderar produkter baserade på EPS och/eller LWA
Kalciumsulfat
Avjämningsmassa5:1--Krävs om tjockleken är < 5 mm
Appliceras med mjuk borst eller gummiskrapa.
--PKrävs om tjockleken är < 5 mm.
Appliceras med gummiskrapa.
Gipsgolvskivor5:1-PSprickor kommer att uppkomma vid skivornas fogar p. g. a. deras flexibilitet. Detta påverkar inte golvets stabilitet.
Appliceras med gummiskrapa.
Asfaltsbaserad
Glaserad---
Slipad---
Mattor
PVC1:1--weberfloor 4945 Glasfibernät måste läggas.
Använd endast weberfloor 4320 minimumtjocklek: 10 mm.
Appliceras med mjuk borst eller gummiskrapa.
--P
Linoleum1:1--
--P
Trämaterial
Brädgolv
“plankor”
5:1--weberfloor 4945 Glasfibernät måste läggas.
Använd endast fiberförstärkta golvkomponenter med en minimumtjocklek på 10 mm.
Appliceras med mjuk borst eller gummiskrapa.
Spånskivegolv5:1--weberfloor 4945 Glasfibernät måste läggas.
Använd endast fiberförstärkta golvkomponenter med en minimumtjocklek på 10 mm.
Appliceras med mjuk borst eller gummiskrapa.
--P
OBS! Sprickor kommer att uppkomma vid skivornas fogar p. g. a. deras flexibilitet. Detta påverkar inte golvets stabilitet. Då dragstyrkan inte kan mätas på dessa underlag, kontrollera att alla plank och skivor är väl fastsatta för att ge stöd åt den bärande konstruktionen för att nå tillräcklig golvstabilitet.
Natursten & keramiska plattor
Natursten1:1--Före läggning ska plattorna slipas med en golvslipmaskin utrustad med fint sandpapper.
Vid glaserade plattor: Använd torr fogsand i den våta primern.
Applicera med mjuk borste eller gummiskrapa.
Keramiska plattor1:1--
--PVid glaserade plattor: Använd torr sand i den våta primern.
Applicera med gummiskrapa.
Magnesit
Magnesitbruk--PTill magnesit med hög proportion av organisk fyllnad, som Steinholzbruk, använd endast weberfloor 4320. Därefter ska weberfloor 4320 täckas så snart som golvbeläggningsmaterialet tillåter.
Metallplattor
Aluminium1:0--Använd torrt pudermaterial i den våta primern.
Applicera med mjuk borste eller gummiskrapa.
Stål1:0--Strö i torr fogsand i den våta primern.
Före primning bör stålmaterialet skyddas med rostskyddsprimer.
Applicera med mjuk borste eller gummiskrapa.