header-designfogar

Designfogar

Fogar fräses in i den nya estetiska ytan efter applicering, tex. Floor 4610, 4635, 4650 och 4655. Dessa fogar skapas endast av designskäl och har inget tekniskt syfte.

Fogarna fräses in med hjälp av en fogfräsmaskin efter applicering av ytmaterialet och eventuell ytbehandling. Därefter, om så önskas, fylls fogarna med fogtätningsmaterial lämplig för lokaler och butiksinrättningar.

Förberedelse av utskärning av spårmönster – bildspel

I förberedelseprocessen för utskärning visas spårmönstret, inklusive mätning och fixering av styrskenan till golvet. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot att utföra ett exakt arbete, eftersom ett felskuret spår kan förstöra golvets hela visuella utseendet.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.

Skärande av spårmönster – bildspel

I följande visas skärandet av spårmönster, inklusive de maskiner som använts. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot spåren som skärs in i närheten av väggar, specialmaskiner och den uppmärksamhet som behövs där eftersom en bristande exakthet fullständigt kan förstöra hela golvets utseendet.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.