Flytande skikt

Innehåll:Allmänt

Det finns många typer flytande skikt på marknaden av varierande material. Generellt används fyra typer:

 • Plastfolie av polyetylen.
 • Luftspaltbildande mattor, typ Platon.
 • Bituminöst papper/vaxat paper.
 • Markduk typ geotextil min klass 2. Vi rekommenderar att Floor 4940 Geotextil används.


Applicering på vertikala strukturer

Innan det flytande skiktet läggs, avlägsna alla orenheter såsom spackel och/eller betongrester eller vassa objekt som kan tränga igenom det flytande skiktet.

För att säkerställa att det lastdistribuerande skiktet kan röra sig fritt, ska kantlist Floor 4960 installeras på alla vertikala element såsom väggar, pelare osv. och rörledningar. Alternativt kan rör omslutas av en polystyrenmuff. När alternativa kantlister används kontrollera att de täcks av plastfolie. Detta gör att fogarna jämnas ut och att kantlisterna blir vattentäta och verkar så effektivt som möjligt.

Se Kantlister för ytterligare information om användningen av kantlister.

 • Kantlisterna bakom geotextilen

  Det finns två alternativ. Det första är att vika upp det flytande skikten mot väggar och lodräta konstruktioner och fästa det mot listen med en häftpistol i 90º vinkel för att förebygga alla typer av håligheter vid vikpunkten mellan golv och vägg.

 • Det andra alternativet är att lägga kantlister som har en tillhörande plastprofil/”släplist” mot väggen och sedan vika plasten/”släpet” ut mot golvet. Det flytande skiktet appliceras sedan ovanpå plastprofilen/”släpet” mot väggslutet.

I hörn och vertikala rörgenomföringar rekommenderas användning av fogbindande tejp.Applicering på vanliga golvytor

Det flytande skiktet måste placeras med en överlappning av 100 – 200 mm. Överlappningarna måste ligga i rät vinkel mot flytriktningen så att avjämningsmaterialet pressar lagren över varandra som takplattor. Det rekommenderas att alla överlapp förseglas med tejp om det behövs.

Det är också viktigt att det flytande lagret läggs så plant som möjligt eftersom alla ojämnheter reducerar det bärande avjämningslagrets profil. Speciellt vid användning av tunna avjämninsskikt kan en ojämnhet minska hållfastheten betydligt vilket oundvikligt leder till en spricka. I regel bör därför endast rullade flytande skikt användas.På fukt-/alkaliresistenta luftspaltbildande mattor

När ett flytande skikt läggs på en luftspaltsbildande matta av typ Platon, tänk på följande punkter:

 • PlatonUnderlaget ska vara tillräckligt plant för den fukt-/alkaliresistenta mattan så att det blir full kontakt mot underlaget när den läggs på.
 • Gör en vikning av mattan eller använd Floor 4960 mot väggar, pelare, rör etc för att tillåta rörelse.
 • Lägg på stålarmeringsnät för utrymmen > 10 m².
 • Lägg armeringsnätet på mattan med en överlappning om en maska. För att få ändarna att mötas i samma plan och undvika överdriven tjocklek på armeringsnätet, kapa av så mycket som är nödvändigt vid hörnen.
 • Minimumtjocklek på avjämningsmassa bör vara 25 mm för Floor 4320 respektive 30 mm för Flooor 4310, förutom nära golvbrunn där tjockleken kan reduceras med 5 mm. Om den används i lokaler där handpallyftare används, ska avjämningsmassan appliceras till en minsta tjocklek av 35 mm.