Ythållfasthet

För att en indikation på att avjämningsmassan möter det fastställda ytdraghållfasthetskravet efter härdning eller för att testa vidhäftning mellan avjämningsmassa och underlag är det oftast tillräckligt med en enkel inspektion. Ythållfastheten kan bedömas genom att man skrapar på ytan med en kniv eller en skruvmejsel. Om det knappt går att skrapa loss något från ytan är det en god indikation på att golvet är bra. Vidhäftning kan testas genom att man knackar på golvet. Om det inte finns några områden med ihåligt ljud är golvet förmodligen solitt.

Ett ythållfashetstest kan böras om man är osäker. ytdraghållfasthetsprov bör alltid utföras där höga krav ställs, exempelvis vid limmad parkett, läggning av industrigolv, designgolv och epoxi. Ett antal faktorer kan påverka testresultatet som endas bör utföras av utbildad personal. Du kan hitta detaljerad information om hur detta bör göras i följande kapitel: Varför testa?

Om man kommer fram till att underlaget inte har tillräcklig hållfasthet finns det speciella åtgärder som kan vidtagas för att uppfylla kraven för Webers golvprodukter och system. Dessa åtgärder presenteras i kapitlet Svaga underlag.

OBS! Användning av dessa åtgärder innebär en kalkylerad risk och sålunda bör de inte användas utan att man innan arbetet startar kontaktar Weber.