Efterbehandlare

Kontroll av uttorkningen av flytande golvbjälklag (ej med vidhäftning) med Floor 4716 primer

4720

Applicering

Floor 4716 är ett polymerbaserad primer som förutom till sin normala användning som förbehandling inför avjämning även används för att åstadkomma en kontrollerad och jämn uttorkning av Webers avjämningsmassor vid icke vidhäftning (flytande konstruktion).

Appliceringen av Floor 4716 reducerar för snabb avdunstning från ytan och säkerställer en jämn och kontrollerad uttorkning av bjälklaget. Utan denna behandling kan avjämningsskiktet resa sig och spricka p.g.a. att ytan torkar (och därmed även krymper) snabbare än botten av avjämningsskiktet.

Om ytan beräknas ligga öppen mer än 3 dygn vid normalt klimat, 20 °C och 50% RF, appliceras Floor 4716 primer för detta ändamål.

OBS! för de fysikaliska anledningarna till resning, se avsnittet Kantresning.

Typiska sprickbildningar pga. okontrollerad uttorkning av flytande betong eller cementbaserat bjälklag. Weber kontrollerar uttorkningen med Floor 4716.

Typiska sprickbildningar pga. okontrollerad uttorkning av flytande betong eller cementbaserat bjälklag. Weber kontrollerar uttorkningen med Floor 4716.

Appliceringen kan utföras så snart som ytan är absorberande, d.v.s. har torkat till en ljust grå nyans, vanligtvis 24 timmar efter läggning. Om ytan fortfarande ser blank ut, vänta ytterligare 1-2 dagar. Applicera Floor 4716 utspädd 1:5 (1 del koncentrerad Floor 4716 och 5 delar vatten) med en borste. Undvik pölbildning. Försäkra dig om att lösningen absorberas av ytan.

Floor 4716 reducerar uttorkningsprocessens hastighet genom att skära av kapillärvattenkedjor vid ytskiktet. Ytan är fortfarande är diffusionsöppen vilket gör att golvet kan torka ut normalt genom diffusion.
Typiska sprickbildningar pga. okontrollerad uttorkning av flytande
betong eller cementbaserat bjälklag.
Weber kontrollerar uttorkningen
med Floor 4716.
OBS! Eftersom Floor 4716 fyller bjälklagets porer ska den endast användas för golv som ska täckas av vanliga ytbeläggningsmaterial, t.e.x. PVC, linoleum, textil, parkett, sten eller plattor.

OBS! Om golvet ska behandlas med vax, dammbindare, epoxi eller liknande behandlingar som avses penetrera in i porerna ska Floor 4716 inte appliceras utan istället appliceras ytbehandlingar enligt anvisningar, oftast efter 24 timmar.