Membran vid tillskjutande fukt

Vattentäta skikt används där det finns problem med tillskjutande fukt. Med en härdplast är det möjligt att skapa en barriär mot den tillskjutande fukten.


Förberedelse av underlaget

Mekanisk förberedning (t. ex. blästring) rekommenderas. Ytan måste vara torr och fri från damm, slam, lösa partiklar, olja, fett och andra typer av smuts. Ythållfastheten måste vara minst 1,5 N/mm² för industriell användning. Betongytan ska vara torr.


Applicering

1:a primer-appliceringen

  • Epoxiprimer appliceras genom att den flyts ut på den förbehandlade ytan och fördelas jämnt med en gummiskrapa och en lammullsroller för att undvika dammavgivning. Vänta mellan 6 och 24 timmar vid 20 °C, applicera sedan det andra skiktet, tätningen.
  • Materialåtgången är 200 – 500 g/m² beroende på hur poröst underlaget är.

2:a primer-appliceringen

  • Det andra skiktet av epoxiprimer appliceras genom att det flyts ut på den förbehandlade ytan och fördelas jämnt med en gummiskrapa och en lammullsroller för att undvika dammavgivning.
  • Materialåtgång 200 – 500 g/m² beroende på underlaget.
  • Täck den färska primern med torkad kvartssand 0,1 – 0,4 mm eller 0,2 – 0,7 mm, eller 0,7 – 1,2 mm med en åtgång på ca 2 kg/m², beroende på påföljande system.
  • Efter primern har torkat tas överflödig kvartssand bort.