Linjära förskjutningar

Reaktiva krafter:

Hindrad krympning
krympningsskillnad
Värmeexpansion / krympning (samma teori som hindrad krympning, men i båda riktningar, (+ och -)

När ett flytande golv används kan det avjämnande lagret krympa utan att
underlaget hindrar denna rörelse.

Tomt rum Linjär krympning ( ε=0,4‰ )

Tomt rum
Linjär krympning ( ε=0,4‰ )

pumpas

Materialet pumpas

krymper_beh_rskat

Krympning i behärskat tillstånd utan hinder Fri krympning, σt=0

När fixerade föremål finns i rummet som är genomgående genom avjämningsmassan, t.ex pelare, måste utrymme för fri rörelse erhållas kring dessa.

Detta bör utföras med Floor 4960 Kantlist

tomt_rum_med_pelare

Tomt rum med pelare Inga kantlister monterade

krympning_mellan_pelare_f_rhindrad

Krympning mellan pelare förhindrad σt≠0

linj_r_krympning

Krympning i behärskat tillstånd utan hinder Linjär krympning( ε=0,4‰ )

Ekvationen för spänning i samband med krympning
σ=ε x E ger om E=15 000 MPa och ε = 0,4 ‰ att
σ = 6 MPa
vilket innebär att man riskerar överskrida den interna böjdraghållfastheten som normalt ligger mellan 5 – 7 MPa

Tomt rum med pelare Kantlister runt pelarna

Tomt rum med pelare
Kantlister runt pelarna

fri_krympning

Utrymmet runt pelarna räcker till Fri krympning även mellan pelarna σt≠0

Genom att använda Webers kantlister erhålls en fri krympning mellan fixerade föremål, varigenom risken för sprickbildning är minimal.