Armering med glasfibernät, Floor 4945

  • Floor 4945 placeras på underlaget eller det flytande skiktet t.ex. PE-folie, Floor 4940, ljudisolering etc., med en överlappning av minst 50 mm.
  • Om det används på Floor 4940 geotextil ska Floor 4945 placeras i samma läggningsriktning som geotextilen för att minimera risken att golvmassan läcker igenom.
  • När Floor 4945 läggs på ljudisolering rekommenderas det att bägge ändar av nätet fästs vid isoleringen/underlaget med t.ex. smältlim.

Armering med stålarmeringsnät

Ett stålarmeringsnät Ø 4-5 mm # 100-150 mm kan användas för att armera underlaget. Det kan läggas löst ovanpå underlaget eller det flytande skiktet eller om nödvändigt bultas fast mot underlaget med spikpistol. Bultade nät ska användas för industri och designgolv.

  1. Placera stålarmeringsnätet ovanpå underlaget. Placera nästa stålarmeringsnät direkt mot det första nätet och se till att stålstängerna överlappar varandra. Om nödvändigt, kapa stålstängerna vid ändarna.
  2. Bulta ner varje nät med 6 – 8 bultar. Använd en bricka eller en bit perforerad remsa, ca 5-10 cm, för att fixera varje stålarmeringsnät i hörnet angränsande till nästa nät. Se till att varje nät är riktigt fastbultat för att undvka att stålnätet reser sig när man går på det och när man lägger det självavjämnande materialet. Vira den perforerade remsan runt stålstängerna och bulta fast dem.

Armering bildspel

Stålarmeringsnät

I följande visas appliceringen av stålarmeringsnät, inklusive avskärning och nerbultning i underlaget. Speciell uppmärksamhet bör utövas när två mattor överlappar. Nätens järn bör placeras precis intill varandra och bultas ner tillsammans genom att använda en perforerad list.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.