Kantlist och genomföringar

Användning av Floor 4960 kantlister mot vertikala konstruktioner och runt genomförningar.


Kantlister för flytande golv (ljudgolv och andra icke-vidhäftande golv)

 • För att lämna utrymme för golvet att röra sig fritt åt sidorna beroende på krympning och termiska rörelser(se linjära förskjutningar)
 • För att hindra flytande golv från att röra den bärande konstruktionen, vilket skulle orsaka en akustisk brygga. En sådan brygga skulle överföra vibrationer från stegljud till intilliggande lägenheter via de bärande konstruktionerna.

Även avloppsrör, elledningar och liknande genomförningar som kan leda ljud mellan lägenheterna behöver förses med kantlister. Förbindelsen runt genomförningar lämnar också utrymme så att bjälklagsrörelserna inte skadar genomförningarna med åren.

Det flytande skiktet, Floor 4940 Geotextil, lyfts upp längs väggarna och dras åt så att ingen färsk massa rinner in mellan isoleringsplattorna eller kantlisterna.

SoftStrip acoustic
SoftStrip acoustic
Kantlister runt golvbrunn
Kantlister runt golvbrunn
Kantlisterna bakom geotextilen
Kantlisterna bakom
geotextilen

Kantlister för ”halvflytande” golv på elastiskt skikt, t.ex. PVC

 • För att möjliggöra för golvet att röra sig lätt åt sidorna beroende på krympning och termiska rörelser.
 • För att skydda de absorberande väggarna (gipsputs eller skivor) från att bli fuktiga och smutsiga.
 • För att skilja golvet från rörelser i de vertikala konstruktionerna, särskilt prefabricerade konstruktioner som kommer att röra sig i förhållande till golvet och därmed skada kanten på golvytan om massan har flutit helt mot dessa konstruktioner
 • Täta mellanrummet mellan golvet och listerna för att hindra den färska massan från att rinna ner under listerna.
Sätt fast listerna med häftning,lim eller tejp.
Sätt fast listerna med häftning,lim eller tejp.
Täta med exempelvis PU-skum eller akrylmastix.
Täta med exempelvis PU-skum eller akrylmastix.

Kantlister med vidhäftning

 • För att skydda väggar av absorberande material (gipsputs eller skivor) från att bli fuktiga och smutsiga.
 • Separera golvet från rörelser särskilt vid prefabricerade konstruktioner som kommer att röra sig i förhållande till golvet och därmed skada kanten på golvytan.

Att täta genomföringar

 • Alla genomföringar ska vara noga tätade.
  Alla genomföringar ska vara noga tätade.

  Täta försiktigt alla penetreringar och överlappa med tejp.