Kemiskt tryck

Kemisk påverkan/resistens

Introduktion

När det finns ett behov avseende kemisk resistens i industrilokaler, är det viktigt att bestämma vilken grad av kemisk resistens som krävs eller önskas.

Kemisk resistens delas upp i tre huvuddelar:

Fullständig resistens
Enligt utförda tester är långvarig exponering möjlig.

Begränsad resistens
Korttidsexponering, maximalt en vecka vid +20°C, t.ex. i industrisammanhang där ytor bara tillfälligt exponeras. Långvarig exponering är inte möjlig, så se till att ta bort föroreningar så snart möjligt.

Ingen resistens
Max 1 timmes kontakt med föroreningar vid +20°C, se till att ta bort föroreningar så snart möjligt. Variationer i kulör kan förekomma. OBS! Vissa skador kan uppkomma även efter begränsad exponering för föroreningar.

OBS! Extra information krävs för att ge en mer exakt specifikation när det gäller de kemiska resistensförmågorna hos golv.

För att få en mer precis uppfattning om kemisk resistens, se resistenstabellen för hartserna i det internationella produktsortimentet.

Cementbaserade golv

OBS! Vätskor kan tränga in i underlaget på alla cementgolvsmaterial och därvid störa cement-kalk-förbindelsen, och också uttorkningen av vätskor ökar syra- och lutkoncentrationen.

Så skador kan då uppstå till följd av den nya koncentrationen. Olja och fett tränger också igenom underlaget och ändrar det visuella intrycket. Alla impregneringar och tätningssystem som baseras på vaxer, hartser, vattenglas osv. som inte formar en sluten film över cement-strukturen, kommer inte att skydda underlaget. Bara andra beläggningar, t.ex. vattentäta, vilka bildar en film och på så vis sluter ytan helt, kan åstadkomma högre kemisk resistens.

Resistenstabell cementbaserade >

Hartsbaserade golv

Den kemiska resistensen beskrivs i den kemiska resistenstabellen ovan, dock kan kulörvariationer också förekomma efter en tid och efter återkommande exponering för kemikalierna.

OBS! Underhåll och rengöring av golven är nödvändig.

När det gäller golvdesign, t.ex. tillhandahållande av tillräckligt avlopp och underhåll enligt bra hushållsstandard, kan utmärkt livslängd åstadkommas trots aggresivt kemiskt spill.

OBS! P.g.a. det breda utbudet av kemiska produkter som används i industrin, och utbudet av golv, är det inte praktiskt att tillhandahålla en enkel guide om kemisk resistens. Råd bör sökas från tillverkaren, baserat på tillverkarens praktiska erfarenhet från liknande platser och laboratorietestning av produkten.