Natursten

Materialbeskrivning

Natursten bryts normalt i dagbrott. Beroende på platsen för dagbrottet kan det vara så att viss sten endast finns i bestämda områden i ett dagbrott, bara i ett visst dagbrott, eller i hela området där dagbrottet ligger. För viss natursten, har dagbrottsägare haft världsmonopol på den sten som bara finns i deras dagbrott.

När stenen bryts, skärs oftast större block ut ur klippan med hydrauliska metoder eller större stensågar. Dessa block kan lätt transporteras till fabriker där naturstensplattor tillverkas. Beroende på efterfrågan i världen kan dagbrottet och fabriken finnas i olika delar av världen, eftersom det i regel är mer kostnadeffektivt att transportera råblocken än de färdiga plattorna till olika marknader.

Med olika sågmaskiner kapas blocken till mindre bitar, användbara för att tillverka t.ex. fönsterbräden, stenhandfat och naturstensplattor. Eftersom dessa plattor är naturprodukter, kan skillnader i nyanser och strukturer förekomma mellan olika omgångar eller i ett och samma block. Ofta är det fördelaktigt, särskilt med naturstensgolv att blanda plattorna för att få avvikelser att se naturliga ut.


Kritiska punkter

MissfärgningDet finns tre möjliga orsaker till missfärgning av natursten:
1. Genomträngning av missfärgande ämnen från ovanytan. All natursten är mer eller mindre porös. Genom dessa porer (kapillärer) kan missfärgande ämnen i vattnet tränga in i naturstenen.

2. Missfärgning till följd av ombildning av ämnen i själva naturstenen. Mineraler som tenderar att missfärgas är t.ex.:
Svavelkis – kan finnas i granit, marmor (Bianco Carrara).
Skiffer – järnhaltig tenderar till en brun missfärgning – kan finnas i granit, marmor (Bianco Carrara)
Biotit kan finnas i graniter (Bianco Sardo och Serizzo)
Granat – kan hittas i granuliter (Kashmirvit)

3. Genomträngning av missfärgande ämnen från fogmassor och lim
Från överskottsvattnet från fästbruket eller fogmaterialet, tränger missfärgande ämnen in genom kapillärerna i naturstenen. Sådan ämnen kan vara antingen organiska t.ex. rester av cigaretter, papper, tjära, löv etc. eller oorganiska t.ex. kalk i betongen eller fästbruket.

VidhäftningBaksidan på naturstensplattor har en stor inverkan på kvaliteten på läggningen, och följaktligen på stenens vidhäftning till limmet och underlaget. Allmänt sett avgör formen på baksidan om limmet endast appliceras på golvet eller både på golvet och på stenen för att förbättra vidhäftning.
FuktAll natursten som kan appliceras utomhus eller i våtrum är ogenomtränglig för vatten. Därför transporteras den mesta fukten genom skarven och in i underlaget pga. porositeten hos plattfogarna.
Det är dock alltid nödvändigt att kontrollera om en viss natursten är lämplig för utomhusbruk eller våtrumsbruk.

OBS! För stenar med högt innehåll löslig kiseldioxid, t.ex. medelhavsmarmor, se alltid till att den pålagda Weber avjämningsmassan är torr för att undvika basiska kiseldioxidreaktioner, t.ex. svällning och saltbildning.