Ytförstärkare före impregneringar

Materialbeskrivning

Ytförstärkare med, t.ex. organiska eller oorganiska polymer, akrylbaserade härdplastsbruk eller silikat som bindemedel används vanligtvis för behandlig av betong och massaunderlag för att skydda ytan från för snabb uttorkning och för att härda ytan. Efter appliceringen minskar ytans porositet och ytan stärks, och ytförstärkaren fungerar som en dammbindare. Betongens porer och kapillärer är delvis fyllda.

Denna typ av behandling ger för det mesta en diskontinuerlig och inte stängd film på betongytan.

Ytförstärkare är färglösa, så den synliga effekten är en förstärkt naturlig färg på betongen.


Kritiska punkter

OBS! Ytförstärkare följer ytans kontur, så slipmärken och ränder syns även genom ytförstärkaren.