Cementbaserat ytmaterial

Materialbeskrivning

Cementbaserat pumpbart, snabbhärdande, självavjämnande material för golvbeläggning baserat på specialcement, sand, ändamåslenliga bindemedel och tillsatser. Kornstorlek < 1 mm. Den färdiga ytan kommer att variera i ytstruktur och färg beroende på använda råmaterial, blandning och appliceringsförhållanden.
Cementbaserade ytmaterial kan exponeras direkt för alla olika typer av ytbelastningar.


Underlag

Materialet rekommenderas i första hand för betongunderlag. Underlagsytans tvärdraghållfasthet bör vara minst 1,5 N/mm². Krympning av nygjuten betong bör ha upphört eftersom sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar bör öppnas om de har täckts. Materialet kommer inte att överbygga rörelser i underlaget. Kontrollera vidhäftningen mellan den övre och undre betongen vid dubbla lager av betongplattor. Underlag med stora fördjupningar och ojämnheter måste avjämnas före användning. Svaga och flexibla golvunderlag av asfalttyp, som inte kan fasthålla ytlagrets krympförelser, måste avlägsnas.


Kritiska punkter

Alla cementbaserade ytmaterial måste noggrant kontrolleras rörande mängden vatten som tillsätts, se utflytstest.
Andra blandningsförhållanden kan orsaka färgskillnader på ytan. Skydda alltid mot en för snabb torkning, möjliggör luftventilation.


Weber Golvprodukter

ProduktAnvändningsområden
Floor 4602Användning inom lätt industri
Floor 4610Användning inom all industri, t.ex. parkeringsfaciliteter och estetiska golv
Floor 4630All industri som utsätts för högt tryck på grund av slitage, t.ex. parkeringsfaciliteter
Floor 4650Färgat material för all industriell användning, estetiska golv