RWFC på ytbeläggningsmaterial

RWFC-test till EN 13892-7 är en provning som kan utföras vid behov av Weber tillsammans med Certifierade Weber Golventreprenörer. RWFC bidrar till att säkerställa mekanisk kompabilitet mellan avjämningsmassa, lim och matta.


Analys och slutsatser av utförda prov

För att få godkänt resultat från en RWFC-provning för EN 13892-7 får mattan ej släppa, gäller alla borrpunkter.


Utrustning och provning

Laboratorieprovning

En provplatta ca 300 x 300 mm placeras på upplagsbordet. Avjämningsmassa appliceras, varefter plastmatta (1,5 mm) limmas med vattenbaserat lim. Ett stålhjul (Ø 47 x 20,6 mm) löper 10 000 cykler över provytan ca (7 timmar). Därefter borras 6 hål (Ø 35,7 mm) ner till avjämningsmassan.

Fältprovning

Som ovan, men med mobil utrustning.

OBS! Plastmatta limmas på ca 1 m² avjämningsmassa.

Provning kan tidigast utföras 5-7 dagar efter påläggning av avjämningsmassan. Denna provning utförs när det finns säskilda behov för det, t.ex. vid oenigheter som rör golvets funktion.

RWFC tester

Utrustning för fältprovning:

  1. Skyddsram
  2. Skyddslock
  3. Primära och sekundära balkar
  4. Nötningshjul (länkhjul)
  5. Stång för vikter
  6. Hjulhållare
  7. Nivågivare
  8. Stödskena
  9. Manöverpanel
  10. Stödfot