Polyolefinmattor

Materialbeskrivning

Polymergolv av polyolefin-typ görs av termopolymer liknande polyetylen med mineralfyllning och färgpigment. Vid tillverkningen blandas råmaterialen i en höghastighetsblandare och formar en varm massa. Degen transformeras till en matta i en vals eller extruder. Polyolefin varr tänkt att ersätta den miljömässigt kritiserade PVCn. Praktisk erfarenhet har visat att detta bara kan göras i en väldigt begränsad omfattning. Materialet är svårt att få att fästa vid underlaget. Materialet kan heller inte vikas som en PVC-matta. Vidare behåller inte materialet formen när det belastas av ett rullande stolshjul. För att få en godtagbar funktion hos golvmaterialet ställs det ökade krav så väl på underlaget som på limmet.


Kritiska punkter

OBS! Kontakta alltid golvtillverkaren angående krav på underlaget.

Fukt

Polyolefingolv har, beroende på bindemedlet och dess tjockhet, ett högt motstånd mot fukttransport. Polyolefin-bindemedlet i sig har bra alkaliresistens. Limmets alkaliresistens avgör till vilken nivå cementbaserade underlage bör torkas ut före applicering av ytbeläggningen. Den skyddande funktionen mot alkalisk nedbrytning av lim och golvskikt är permanent så länge den relativa fuktigheten är högst 90%, och tjockleken på maxits cementbaserade golvavjämning är minst 5 mm.För kalciumsulfatbaserade underlag, avgör fuktkänsligheten hos kalciumsulfatmaterialet den nivå till vilken materialet måste torkas ut innan det täcks.

Ythållfasthet hos underlaget

Polyolefingolv kräver god styrka hos underlaget. polyolefingolv rekommenderas inte i miljöer med hjultrafik, t.ex. handdragna pallyftare, kundvagnar eller sjukhussängar, eller där det utsätts för vatten. Kravet på mekanisk styrka hos underlaget beror också på tjockleken av golvtäckningen.

Förhöjda krav:Ythållfasthet = 1,5 N/mm2
Nötningsmotstånd enligt EN 13892-7: RWFC 350

Planhet

Tunt och glansigt polyolefingolv är speciellt känsligt för små ojämnheter i underlaget, t.ex. sprickor, dammkorn etc.

Normala krav:+ 5 mm på mätlängd på 2 m.
Förhöjda krav:+ 3 mm på mätlängd på 2 m.