Hartsbaserade färger

Materialbeskrivning

Coating drawingYtbeskiktningar med t.ex. organiska polymerer, epoxihartser eller polyuretanhartser som bindemedel används ofta som behandling av betong för att producera ett täckande, skyddande lager på betongens yta.

Normal tjocklek är mellan 0,3 och 1,0 mm.

Beroende på grovheten hos underlaget kan ett ytbeskiktningssystem innehålla:

  • primer och ytbeskiktning
  • primer, skrapspackling och ytbeskiktning
  • skrapspackling och ytbeskiktning

Ytbeskiktningar kan vara färgade, blanka eller matta. Släta eller anti-halkvarianter finns också att tillgå.


Kritiska punkter

OBS! Ytbeskiktningen följer strukturen i ytan, så slipmärken, stålblästringsmärken och repor är alltså synliga genom ytbeskiktningen.

När pigmenterade ytbeskiktningar tillverkas, kan små skillnader i kulör förekomma mellan olika leveranser. Detta måste tas i beaktning före och under applicering. Om en enhetlig kulör önskas rekommenderar vi att använda ytbeskiktningar på ett förvalt golvavsnitt från samma leverans (se etikett på enheterna).